7. hrvatski endokrinološki kongres, LOVRAN, 01.-04.10.2015.

By Visited 3667 times , 1 Visits today

Start Date: 1. listopada 2015.
End Date: 4. listopada 2015.
Time: 17:00 to 14:00

Location: Šetalište maršala Tita 15, 51 415 Lovran, Hrvatska

Claim Ownership
Get Direction View Large Map

Description

Endo

 

Hotel Excelsior / 01.-04.10.2015. LOVRAN

Šetalište maršala Tita 15, 51 415 Lovran, Hrvatska

 

U organizaciji / In the organization of:
Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko endokrinološko društvo
Croatian Medical Association – Croatian Endocrinology Society
Adresa/Address: KBC Rijeka, Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Krešimirova 42, HR – 51000 Rijeka, Croatia;
Tel.: +385 51 658 187 Fax. +385 51 658 881
Predsjednik/President: prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić
Potpredsjednik/Vicepresident: prof.dr.sc. Milan Vrkljan
Tajnik/Secretary: doc.dr.sc. Sanja Klobučar Majanović
Rizničar/Treasurer: dr.sc. Davorka Herman Mahečić
E-mail: crncevic.zeljka@gmail.com
Web: www.hed.hlz.hr

Organizers

Organized by :  ATI Pula - tehnički organizator Organizer's Address : Zadarska 15 Email : kongres@ati-pula.com Website : www.ati.hr

O organizatoru :

A.T.I. d.o.o. Pula DMC - PCO je agencija za organizaciju kongresa, korporativnih događanja, team buildinga i drugih manifestacija. Prilagođavamo se strukturi grupe, željama i mogućnostima klijenata, savjetujemo i predlažemo, te sa klijentom detaljno razrađujemo svaki program. Isključivo radimo po mjeri klijenta i u potpunosti se posvećujemo svakom detalju, a posebno vodimo računa o omjeru cijene i usluge te profesionalnosti pri organizaciji. A.T.I. d.o.o. postoji već 20 godina te ima zaposlenih 20 djelatnika, što nam omogućava da u svakom trenutku formiramo više timova za eventualna paralelna događanja. Posjedujemo vlastiti vozni park (6 autobusa i 2 kombija). Poslovanje naše agencije temelji se na pružanju vrhunske usluge u svim sektorima turizma.

Kontaktiraj Organizatora

How to Register

Click on the below link to register by going to our website. Just enter your detail.

Register Now

Event categories: Internacionalno i Kongresi.

Comments are closed.

Related Events