6. Endokrinološki kongres

By Visited 14905 times , 31 Visits today

Start Date: 9. listopada 2013.
End Date: 13. listopada 2013.
Time: 18:00 to 15:00

Location: Poreč, Hrvatska

Owner Verified Listing

Get Direction View Large Map

Description

6. hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

MJESTO ODRŽAVANJA KONGRESA
Hotel Laguna Parentium
Zelena laguna
HR – 52440 Poreč

 

Endokrinologija zadire u mnoge javno zdravstvene probleme pa su istraživanja na polju  endokrinologije u velikom zamahu, a bitne istraživačke pomake na tom području nalazimo u genetici, molekularnoj biologiji, sciologiji i neurologiji.

Kongres našeg društva ima smisla ako se uz pomicanje svijesi o endokrinološkim bazičnim saznanjima omogući i kvalitetne pomake u prevenciji i liječenju, odnosno boljitku pojedinca i društva u cjelini.

 

Skinite obrazac za prijavu smještaja i registraciju; te po ispunjenju dostavite na mail adresu:  kongres@ati-pula.com

Obrazac za prijavu smještaja i kotizacije

 

Preuzmite program događanja:

6. Endokrinološki kongres POREČ Program

 

 

 

 

 

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA:

Istraživanja koja uključuju ispitivanja na ljudima moraju biti u skladu s Helsinškom deklaracijom. Programsko povjerenstvo će se sastati 01. lipnja 2013. radi prihvaćanja sažetaka. Autori koji su navedeni kao prvi bit će obaviješteni nakon sastanka programskog povjerenstva o prihvaćanju sažetaka.  Povjerenstvo će posebno razmotriti prihvaćanje sažetaka koji stignu nakon tog roka. Ukoliko se prihvate, takvi sažeci neće biti tiskani u Knjizi sažetaka. Takve sažetke treba poslati osobno predsjedniku povjerenstva.

Sažetak mora biti u tajništvu kongresa do 01. lipnja 2013. godine.
Sažetke treba slati na adresu:

abstract@endokrino-kongres.org

Treba poslati original sažetka s imenima i prezimenima autora i ustanove na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak treba prijaviti na hrvatskom i engleskom jeziku. Prihvaćeni sažetci bit će preneseni u Knjigu sažetaka bez naknadnih ispravaka. Ispravke prihvaćenog sažetka nisu moguće. S obzirom na to da će sažetak biti smanjen izuzetno je važno da bude čisto napisan.
Molimo Vas da tekst unaprijed lektorirate! Molimo autore da se pridržavaju uputa. Sažeci koji budu teško čitljivi zbog lošeg tiska, kao i oni neodgovarajućeg oblika, bit će vraćeni autoru.

Veličina slova: 11 točaka (points), vrsta pisma (font): Arial.

Cijeli sažetak ne smije imati više od 200 riječi.

 

Sažetak mora biti natipkan unutar pripremljenog okvira:
1. Naslov velikim slovima ne dulji od dva reda.
2. Drugi redak započeti inicijalom i punim prezimenom prvog autora, iza njega
inicijal imena i puno prezime koautora, bez titula, s „i“ prije zadnjeg koautora.
U nastavku ime ustanove i grada, bez adrese.
3. Započeti tekst u novom retku. Tekst mora biti kontinuiran (bez paragrafa) i
ne smije preći granicu okvira.
4. Treba jasno naznačiti cilj ispitivanja.
5. Jedna ili dvije rečenice moraju objasniti metodologiju.
6. U prikazu rezultata koristiti SI jedinice. Ne stavljati reference.
7. Skraćenice ne koristiti u naslovu. U tekstu napisati pojam punim imenom, u
zagradi priključiti skraćenicu.
8. Sažetak treba završiti zaključkom na temelju rezultata.
9. Izabrati primarnu i alternativnu tematsku cjelinu (broj!) za koju se sažetak
prijavljuje.
10. Sažetak ne slati telefaksom ili teleksom – zbog tiska.

Primjer:
OVO JE NASLOV SAŽETKA, PAZI NE SMIJE BITI DULJI OD DVA RETKA A. Anić, E.
Enić i I. Inić, Bolnica BB, Zagreb
Tekst počinje u novom retku, teče kontinuirano, bez paragrafa.

 

 

POSTERI
Svi prihvaćeni radovi prikazat će se u obliku postera. Posteri će biti izloženi u skupinama po blokovima. Razgledavat će se između uvodnog predavanja ili simpozija, a raspraviti odmah nakon razgledavanja. Sadržaj će biti uključen u zaključke bloka.

Detaljne upute o postavljanju postera autori prihvaćenih radova dobit će zajedno s obavijesti o prihvaćanju.
Dimenzije postera: 70 cm x 100 cm

 

CIJENA SMJEŠTAJA
Hotel Laguna Parentium
9.-13.10.2013.

KOTIZACIJA

 

 

Paket smještaj + kotizacija se uplaćuju na transakcijski-račun putničke agencije A.T.I. d.o.o. Pula po izdanom predračunu.

Izražene cijene uključuju PDV.

Organizers

Organized by :  ATI Pula Organizer's Address : Zadarska 15 Email : kongres@ati-pula.com Website : www.ati.hr

O organizatoru :

A.T.I. d.o.o. Pula DMC - PCO je agencija za organizaciju kongresa, korporativnih događanja, team buildinga i drugih manifestacija. Prilagođavamo se strukturi grupe, željama i mogućnostima klijenata, savjetujemo i predlažemo, te sa klijentom detaljno razrađujemo svaki program. Isključivo radimo po mjeri klijenta i u potpunosti se posvećujemo svakom detalju, a posebno vodimo računa o omjeru cijene i usluge te profesionalnosti pri organizaciji. A.T.I. d.o.o. postoji već 20 godina te ima zaposlenih 20 djelatnika, što nam omogućava da u svakom trenutku formiramo više timova za eventualna paralelna događanja. Posjedujemo vlastiti vozni park (6 autobusa i 2 kombija). Poslovanje naše agencije temelji se na pružanju vrhunske usluge u svim sektorima turizma.

Kontaktiraj Organizatora

Kako se registrirati

Molimo da kliknete na "Registriraj se" i popunite tražene podatke

Registriraj se

Event categories: Internacionalno i Kongresi.

Your Review

Rate this event by clicking a star below

Related Events